unesco-world-heritages.reismee.nl

Over mij/mijn reis

Tijdens onze vele reizen hebben we vaak UNESCO World Heritages bezocht. Stuk voor stuk plekken die interessant waren. In dit blog maken we per land een overzicht van welke sites we bezocht hebben. En misschien wel leuk dat ik geboren ben binnen de grenzen van een van de Nederlandse werelderfgoederen, "De Stelling van Amsterdam", dat ik al heel vroeg de grachtengordel van Amsterdam zag en met mijn ouders en broer op de fiets naar de Beemster ging op familiebezoek. We wonen vlakbij Lemmer, dus het Woudagemaal is dichtbij, Schokland is ook heel bekend voor ons evenals het Wad. We zijn fans.

We werken aan drie fotoboeken met bezochte World Heritages en komen zo heel veel mooie herinneringen tegen. En we ontdekten al doende dat er ook UNESCO Biosphere Sites zijn. Ook daarvan hebben we een flink aantal gezien en dit zijn opgenomen in een apart fotoboek. De laatste ontdekking: UNESCO Geoparks! Deze laatste groep is nog vrij klein, maar vijf daarvan hebben we opgenomen in het tweede World Heritages boek. Een inhoudsopgave vind je aan het eind van elk boek.

During our many journeys all over the world we often visited UNESCO World Heritage sites. Every one of them interesting. In this blog we give summary per country of the sites we visited. I was born within the limits of one of the Dutch World heritage site, the Defence Line of Amsterdam. I  saw the Amsterdam canals as a small  child and we went to Beemster to visit family. We live close to both Woudagemaal in  Lemmer and Schokland and Waddenzee both are nearby. We are fans!

We have made 3 photo-books  with Sites we have visited all over the world. That brought back many happy memories. During the process of making those books we found there are UNESCO Biopshere Parks too. We saw so many of them that we had to make an extra photo-book. And we alds found UNESCO Geoparks. The few we have seen are in World Heritages book nr, 2. There is an index on the last pages of every book.